Digitale bewonersavonden KWA+ Lopikerwaard

Gepubliceerd op 19 oktober 2020

Welke maatregelen zijn er nodig in de Lopikerwaard om tijdens extreem droge zomers extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland? En wat is de impact hiervan op de omgeving? De antwoorden op deze vragen stonden centraal op de digitale gebiedsavonden die het waterschap organiseerde op 27 oktober en 2 november 2020.

Het project KWA+

In droge tijden, zoals in de zomer van 2018, is extra water nodig voor het westen van Nederland om de verzilting daar tegen te gaan. Eén van de routes waarlangs dit water wordt aangevoerd, loopt door de Lopikerwaard. Om de capaciteit van de aanvoerroute te vergroten zijn verschillende ingrepen in het watersysteem nodig.  Langs een groot deel van de route, 14 km, is het nodig de waterloop te verdiepen, te verbreden en – uitsluitend tijdens de inzet van de KWA - peilstijging te accepteren.

Toelichting plannen op digitale gebiedsavonden

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zodat er nu een gedetailleerd beeld is welke maatregelen, waar nodig zijn. Duidelijk werd bijvoorbeeld dat de hogere peilen die gehanteerd zijn tijdens de droge zomer van 2018 minder overlast gaven dan gedacht en dat het niet overal haalbaar is om de capaciteitsuitbreiding te realiseren langs de hoofdwatergangen.

Voor een deel van de maatregelen is grond nodig van aangrenzende grondeigenaren. Met deze grondeigenaren is het waterschap in gesprek.

Op 27 oktober en 2 november gaan we de maatregelen en de gevolgen ervan toelichten aan de mensen in het gebied. Hiervoor organiseren we twee gebiedsavonden. Dit zijn digitale bijeenkomsten, in verband met de aangescherpte maatregelen rondom het Coronavirus.

Het vervolg

We hopen dat we binnenkort weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. In de tussentijd gaat het waterschap  de plannen verder uitwerken in een ontwerp-projectplan. Dit plan komt naar verwachting in het najaar 2021 in de inspraak. Tijdens de inspraakperiode organiseren we opnieuw een gebiedsavond. De start van de werkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022.


Meer weten over de maatregelen in Lopikerwaard

Wilt u meer weten over de plannen in de Lopikerwaard? Dan kunt u contact opnemen met Miriam Duijkers, omgevingsadviseur via de mail miriam.duijkers@hdsr.nl

Meer informatie over de plannen in de Lopikerwaard vindt u via de link hieronder.

Online presentatie over de plannen

Presentatie Lopikerwaard op YouTube

Omgevingsadviseur Miriam Duijkers legt in onderstaand filmpje uit welke maatregelen waar nodig zijn in de Lopikerwaard.