Bezoek deltacommissaris Wim Kuijken aan de KWA in de Lopikerwaard

Gepubliceerd op 18 mei 2017

Deltacommissaris Wim Kuijken heeft op dinsdag 16 mei een werkbezoek aan De Stichtse Rijnlanden gebracht. Het werkbezoek stond in het teken van de uitbreiding van de Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (voorheen genaamd Kleinschalige Water Aanvoer). De KWA is een systeem om West-Nederland van extra zoetwater te voorzien in perioden van ernstige droogte. Een van de wateraanvoerroutes loopt door de Lopikerwaard. Ons waterschap werkt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de uitbreiding van de capaciteit van dit systeem (‘KWA+’).

In gesprek met de mensen uit het gebied

De wens van de deltacommissaris was om van de mensen uit het veld te horen wat de KWA inhoudt en welke uitdagingen er zijn in het gebied bij de uitbreiding van de capaciteit. Deze toelichting kwam van agrariërs uit de Lopikerwaard, tuinders uit West Nederland en waterschappers die dagelijks aan de uitbreiding van de KWA werken.

Het weiland in

Na een uitleg over de werking van de KWA, ging de groep het veld in bij Polsbroek om te vertellen welke zaken er bij de planvorming en realisatie komen kijken en de agrariërs uitgebreid gelegenheid te geven om hun standpunten toe te lichten. De deltacommissaris gaf aan meer inzicht te hebben gekregen in wat de uitvoering van de KWA+ in de dagelijkse praktijk allemaal betekent, hoeveel keuzes in de uitvoering nog moeten worden gemaakt en hoe de mensen vanuit de streek hierbij betrokken zijn.