Asbest inventarisatie objecten KWA

Op 23 juli 2018 vinden er op verschillende locaties in het gebied van De Stichtse Rijnlanden onderzoekswerkzaamheden plaats. Medewerkers van Arcadis voeren inspecties uit aan verschillende objecten, zoals stuwen, bruggen en duikers. Doel van de inspecties is om te kijken of er asbest in de objecten aanwezig is. De inventarisatie is enkel visueel en gebeurt in het kader van het project Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer)).

Verschillende locaties

De inspecties gebeuren op onderstaande locaties:

  1. Verkeersbrug Weijpoort over de Enkele Wiericke bij Weijpoort 1 te Nieuwerbrug.
  2. Fietsbrug over de Enkele Wiericke bij Weijpoort 1 te Nieuwerbrug.
  3. Stuw bij de Lange Vliet bij Slangeweg 1 te Polsbroek.
  4. Stuw bij Grote Kerkvliet achter Slangeweg 6A te Polsbroek.
  5. Duiker onder de Slangeweg bij Slangeweg 1 te Polsbroek.
  6. Houten brug over Hofvliet te PolsbroekDe inspecties gebeuren niet op particuliere gronden.

Contact

Marcel Wijstma
Marcel Wijstma
Omgevingsmanager