Inlaat Haarrijn - KWA+

In 2018, tijdens de inzet van de KWA, werd duidelijk dat de aanleg van een extra inlaat bij gemaal Haarrijn zou helpen bij de zoetwateraanvoer naar het westen.

Door de nieuwe inlaat, komt het water voor de achterliggende polders nu rechtstreeks uit het Amsterdam-Rijnkanaal en is 0,5 m3 extra beschikbaar voor West-Nederland.

De nieuwe inlaat is in 2020 aangelegd.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

Tijdens de inzet van de KWA kwam het water om de polders noordelijk van de Leidsche Rijn op peil te houden uit de Leidsche Rijn. Dit ging ten koste van de aanvoer van water naar het westen.

Op het terrein van gemaal Haarrijn is een buis (ofwel inlaat) aangelegd die water van het Amsterdam Rijnkanaal kan inlaten naar de polderzijde van het gemaal. De inlaat ligt onder maaiveld.