KWA+ Park Oudegein

20210924_094958

Eén van de aanvoerroutes van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), is die langs de Doorslag in Nieuwegein.

In de oude situatie kon het gemaal bij Huis Oudegein, tijdens de inzet van KWA, geen water lozen op de Doorslag. Als er in zo'n periode veel regen zou vallen, dan zou er wateroverlast ontstaan in het park.

Verplaatsing van het gemaal naar de locatie bij de molen, zorgt ervoor dat overtollig water voortaan in alle situaties kan worden afgevoerd.

De werkzaamheden zijn in 2021 afgerond en op 24 september 2021 feestelijk opgeleverd.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

Naast poldermolen Oudegein is een nieuw gemaal gebouwd. Met een aantal aanpassingen in het watersysteem en aan de molen, is de molen in staat om weer water te malen: een langgekoesterde wens van de gemeente Nieuwegein en de molenwerkgroep.

Om de doorstroming in het park te veranderen en verbeteren zijn werkzaamheden uitgevoerd aan stuwen, dammen en duikers. De watergangen in het park zijn verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Dit zorgt voor een betere waterkwaliteit in het park.

Bij weinig neerslag zorgen de molen en het gemaal voortaan samen voor extra doorspoeling in het park en en voor het wegpompen van overtollig water uit het park.

Als laatste is in februari 2021 het oude gemaal bij Huis Oudegein afgebroken.

Samen met

Dit project hebben we samen met gemeente Nieuwegein en Stichting Utrechts Landschap uitgevoerd. Voor de gemeente was de bouw van het nieuwe gemaal een mooie gelegenheid om de waterkwaliteit in het park te verbeteren. Bredere watergangen, natuurvriendelijke oevers en grotere duikers zorgen nu voor een betere doorstroming.

De molen, in beheer bij de Stichting Utrechts Landschap, is door het project en de inzet van de vrijwilligers van de molenwerkgroep Nieuwegein, weer watervoerend gemaakt. De molen speelt weer net als in vroegere tijden een rol in het hedendaagse waterbeheer.

Contact

Arianne van Trigt
Arianne van Trigt
Omgevingsadviseur