Capaciteit Noordergemaal vergroot

Het Noordergemaal in Utrecht voert tijdens de inzet van de KWA water aan richting West-Nederland. Dit water stroomt via de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel richting Gouda en Bodegraven.

In 2017 zijn werkzaamheden uitgevoerd om de capaciteit van het gemaal te vergroten.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

In 2016 is een test uitgevoerd met het Noordergemaal om de capaciteit te meten. Hieruit bleek dat capaciteit groter was dan gedacht. Door het uitvoeren van een aantal eenvoudige technische maatregelen is de capaciteit vergroot. Deze renovatie is in 2017 afgerond.

Deze extra wateraanvoer zorgt er voor dat bij de inzet van de KWA minder mobiele pompen ingezet hoeven te worden.

Het Noordergemaal in Utrecht

Het Noordergemaal in Utrecht

Een kijkje in het gemaal

IMG_6485

Vervolg

Na afronding van de deelprojecten ‘baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel’ en ‘vergroten doorstroming van de Doorslagsluis’ is de doorstroming van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel verbeterd en zal de capaciteit van het Noordergemaal verder toenemen.

Deze deelprojecten zijn naar verwachting in 2023 afgerond. Op dat moment gaat het waterschap opnieuw een proef uitvoeren om de werkelijke bijdrage van het Noordergemaal aan de KWA te meten.

Contact

Jasper Zalm goed
Jasper Zalm
Projectleider

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op!