Achtergrond Capaciteitstoename KWA

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn in 2015 gestart met een gezamenlijk project in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater: het project Capaciteitstoename KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer), stap 1. Met dit project realiseren we de eerste stap naar een sterke zoetwatervoorziening voor West-Nederland in droge perioden.

Klimaatverandering

Droogte is niet nieuw. Sinds het droge jaar 1976 wordt al nagedacht over deze problematiek en is onder andere de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) bedacht. De KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) bestaat uit een aantal rivieren, zoals de Oude en Leidsche Rijn, Gekanaliseerde Hollandse IJssel en grote watergangen in het watersysteem van De Stichtse Rijnlanden. Hiervoor wordt zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek ingenomen. Door klimaatverandering zal de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) in de toekomst vaker ingezet worden en zal de benodigde capaciteit groter worden. Om dat te kunnen realiseren zullen er de komende jaren maatregelen getroffen worden in het gebied van De Stichtse Rijnlanden.