Vervangen stuwen Kanaalsloot Schalkwijk

Laatst gepubliceerd op 14 augustus 2022

De huidige wateraanvoer in de kanaalsloot is niet snel genoeg. De bestaande stuwen verkeren in een slechte conditie en zijn toe aan vervanging. Dit gaan we oplossen door stuwen te verwijderen en stuwen te vervangen.

Wat gaan we doen?

De tien bestaande stuwen, de noodstuw en de relicten van stuwen worden verwijderd. In plaats daarvan worden zes nieuwe stuwen en één meetpunt geplaatst. Doordat er meer stuwen worden verwijderd dan er teruggeplaatst worden, worden de gehanteerde peilen voor de peilgebieden en de begrenzing van enkele peilgebieden aangepast. De water aanvoerende functie van de Kanaalsloot wordt geoptimaliseerd en kan er slimmer gestuurd worden.

Waarom gaan we dit doen?

Bij nachtvorstbestrijding is de watervraag te groot voor de aanvoercapaciteit. Om het watersysteem toekomstbestendig te maken en (ruimtelijke) ontwikkelingen op te kunnen vangen worden de bestaande stuwen vervangen voor nieuwe stuwen. Enkele van deze nieuwe stuwen worden geautomatiseerd en aangestuurd op de gebiedsregeling. Tevens zijn de stuwen aan vervangen toe. Dit is een uitermate geschikt moment om het watersysteem weer op orde te brengen.

Wat is onze werkwijze?

Het waterschap stelt een ontwerp op. Dit ontwerp wordt met de aangrenzende perceeleigenaren besproken. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt en wordt er een bestek met bestekstekeningen opgesteld en zoeken we een geschikte aannemer die het werk uit gaat voeren.

Wie voert het werkt uit?

Op dit moment is nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra er meer informatie over bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Kaart van het gebied

Op deze kaart is te zien waar de werkzaamheden plaats gaan vinden. De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de Schalkwijksebrug tot de Goyerbrug

De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de Schalkwijksebrug tot de Goyerbrug.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Op dit moment wordt het ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt met de verschillende perceeleigenaren besproken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd na de fruitplukperiode in 2022

De verwachting is dat in maart 2023 het project is afgerond. zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt de planning aangepast.