Projectplanning realisatie Bypass Marckenburgerwetering Schalkwijk

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Fase 1 - Uitvoeren variantenstudie en opstellen van het voorkeursalternatief (1e kwartaal 2021)

Status: Afgelopen

Tijdens deze periode worden er gesprekken met stakeholders gevoerd over het ontwerp-projectplan en is het mogelijk om voor betrokkenen een zienswijze aan te geven.

Nadat de zienswijze zijn geïnventariseerd, wordt het projectplan eventueel herzien. Daarna kan het project aanbesteed worden.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2024 van start gaan.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.