Projectplanning bouw Ozoninstallatie RWZI Houten

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het definitieve ontwerp is vastgesteld.

De werkzaamheden zijn in september 2021 van start gegaan. De installatie is inmiddels geheel afgebouwd en wordt na de bouwvakperiode vanaf eind augustus getest.

Eind oktober wordt de ozoninstallatie volledig in gebruik genomen en overgedragen aan het waterschap. Na de overdracht worden de prestaties van de installatie een jaar lang nauwlettend gevolgd. In dit vervolgtraject worden het energieverbruik en verwijderingsrendement verder geoptimaliseerd.“