Projectplanning bouw Ozoninstallatie RWZI Houten

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het definitieve ontwerp is vastgesteld.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september 2021 van start gaan.

Op dit moment is nog niet bekend vanaf welke datum de werkzaamheden afgerond zijn. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.