Ozoninstallatie Rioolwaterzuiveringsinstallatie Houten

Laatst gepubliceerd op 12 mei 2021

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Houten kwam als hotspot uit de landelijke hotspotanalyse van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties op het gebied van medicijnenresten in het afvalwater. Een hotspot is een rioolwaterzuiveringsinstallatie met grote invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Daarom wordt er een aanvullende techniek gerealiseerd voor het extra verwijderen van medicijnresten uit het afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Houten.

Wat gaan we doen?

Als techniek is gekozen voor het toepassen van ozon. Hiermee kunnen medicijnresten snel worden afgebroken. Samen met een aantal marktpartijen maken we het ontwerp van de ozoninstallatie.

Waarom gaan we dit doen?

De ozoninstallatie zorgt ervoor dat er minder medicijnresten in het milieu terechtkomen. Het gezuiverde water van Houten heeft invloed op een drinkwaterinnamebron in het Lekkanaal. het verwijderen van extra medicijnenresten heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de drinkwaterbron. Het is een innovatief project. We zijn in Nederland nog niet zo bekend met het toepassen van ozon bij waterzuiveringsinstallaties. Het project geeft ons de mogelijkheid hier meer over te leren.

Wat is onze werkwijze?

We gebruiken een bouwteamconstructie. Gezamenlijk met de aannemer, adviseur en ozonspecialist verzorgen we gezamenlijk de engineering. Op deze manier wordt invulling gegeven aan lerend implementeren en verkrijgen wij kennis van de techniek. De incentive voor de aannemer is dat hij dit project mag uitvoeren, als het ontwerp binnen de scope valt.

Wie voert het werkt uit?

Pannenkoek, Witteveen+Bos en Nijhuis zitten samen met ons in het bouwteam. Mocht dit tot een goed ontwerp leiden binnen de scope, dan wordt het werk door aannemer Pannenkoek uitgevoerd.

Rioolwaterzuiverinsinstallatie Houten

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Op dit moment wordt het project nog ontworpen, zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend op vanaf welke datum de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend vanaf welke datum de werkzaamheden afgerond zijn. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.