Projectplanning baggeren polders Vechten, Oudwulven, Vlowijkerpolder en Oudwulverbroek

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase worden peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken worden uitgevoerd en er wordt geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start binnenkort met het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen wordt het werk begeleid door een ecoloog De aannemer heeft tot het tweede kwartaal van 2024 de tijd.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden afgerond zijn. Tot medio maart 2024 heeft de aannemer de tijd om de watergangen te baggeren. Als er een weilanddepot wordt aangelegd wordt dit na 3 jaar,  begin 2027, opgeruimd. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als er een droog voorjaar en  een droge zomer is, dan droogt de bagger sneller in en kan het eerder verwijderd worden.