Tijdlijn

2018

Status: Afgelopen

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Pilot proefvakken 1 - 4 IJsselstein (oevers)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Verbeteren oevers Montfoort (oevers)

Verkenningsfase en planuitwerkingsfase: Verbeteren oevers Stormkade Oudewater (oevers)

Planuitwerkingsfase: Verbeteren oevers Nieuwegein - fase 1 (oevers)

Verkenningsfase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

2019

Status: Afgelopen

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Realisatiefase: Pilot proefvakken 1 - 4 IJsselstein (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Montfoort (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Stormkade Oudewater (oevers)

Planuitwerkingsfase: Verbeteren oevers Nieuwegein - fase 1 (oevers)

Verkenningsfase: Renovatie- en veiligheidsopgave Waaiercomplex (sluizen)

Planuitwerkingsfase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

2020

Status: Afgelopen

Verkenningsfase en planuitwerkingsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering IJsselstein (dijken)

Verkenningsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase: Pilot proefvakken 5 - 6 IJsselstein (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Stormkade Oudewater (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Nieuwegein - fase 1 (oevers)

Verkenningsfase en planuitwerkingsfase: Renovatie- en veiligheidsopgave Waaiercomplex (sluizen)

Planuitwerkingsfase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Baggeren - fase 2 (baggeren)

2021

Status: Afgelopen

Planuitwerkingsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering IJsselstein (dijken)

Verkenningsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Realisatiefase: Renovatie- en veiligheidsopgave Waaiercomplex (sluizen)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Realisatiefase: Baggeren - fase 2 en 3 (baggeren)

2022

Status: Afgelopen

Planvorming en realisatiefase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering IJsselstein (dijken)

Verkenningsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Realisatiefase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Realisatiefase: Baggeren - fase 4 (baggeren)

Realisatiefase: Oeververbetering Herenstraat Nieuwegein (oevers)

Realisatiefase: Waaiersluis (sluizen)

2023

Status: Afgelopen

Realisatiefase: Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1

Planuitwerkingsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Realisatiefase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Voorbereiding: Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2

2024

Status: Huidig

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Voorbereidingsfase: Verleggen waterkering tussen Achthoven en IJsselstein

2025

Status: Aankomend

Realisatiefase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)