Waterschap vervangt beschoeiing langs oever Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in Montfoort

Gepubliceerd op 16 augustus 2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervangt de beschoeiing van de oever langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) in Montfoort. Het gaat om het gedeelte tussen de Boslaan/Waterpoort en de Johan de Ridderlaan. Aannemer Peek Bouw & Infra BV uit Houten voert de werkzaamheden uit. Het werk start op maandag 26 augustus en duurt tot medio november 2019.

De aannemer verwijdert de oude beschoeiing vanaf een ponton op het water en trilt een nieuwe stalen damwand de grond in. Hij werkt van 07:00 uur tot 17:00 uur. Er kan dan enige geluidshinder ontstaan, door het trillen van de damwand. Geprobeerd wordt de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Wandelpad

Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden niet altijd overal toegankelijk voor wandelaars. Het afgesloten gedeelte wordt afgezet met bouwhekken en bebording.

Tijdelijk beperkte aanlegplaatsen

Op een gedeelte van het traject zijn 3 x 24 uurs ligplaatsen voor de recreatievaart. Er zijn tijdelijk beperkte aanlegmogelijkheden. De aannemer beperkt de overlast zoveel mogelijk door bij de Johan de Ridderlaan te starten met het werk.

Hergebruik houten planken

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het waterschap. Daarom worden de houten planken uit de oever opnieuw gebruikt bij projecten in het Kromme Rijngebied. De planken kunnen niet in Montfoort worden hergebruikt. Ze zijn te kort, omdat het gedeelte boven water in slechte staat is en afgezaagd wordt.

Opknappen GHIJ

Het waterschap gaat de komende jaren veel werk verrichten in en langs de GHIJ. Er wordt gebaggerd, sluizen worden gerenoveerd en kaden en oevers krijgen een opknapbeurt.


Vragen?

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer A. Peek van Aannemersbedrijf Peek Bouw & Infra BV: (030) 637 1472 of a.peek@peekbv-houten.nl. Namens het waterschap is de heer J. van Paridon toezichthouder: (0229) 272 000 of j.vanparidon@tijhuisingenieurs.nl.

Overzichtskaart opknappen oevers in Montfoort

Overzichtskaart opknappen oevers in Montfoort