Waterschap herstelt oevers langs Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in IJsselstein

Gepubliceerd op 4 januari 2019

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan vier aannemers werkzaamheden uitvoeren aan een deel van de oevers langs de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in IJsselstein. Het gaat om een proef met verschillende beschoeiingen voor het gedeelte direct ten noorden van caravanpark De Voormolen tot aan jachthaven Marnemoende. Het werk start vanaf de 1e week van januari 2019 en duurt tot eind maart 2019.

Het waterschap gaat de komende jaren veel werk verrichten in en langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Er wordt gebaggerd, sluizen worden gerenoveerd en kaden en oevers krijgen een opknapbeurt.

Proef inrichten oever

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door de stroming van het water kan op verschillende manieren. Het waterschap gaat een proef doen, om uit te proberen hoe de oever het beste beschermd kan worden op een specifieke locatie. Er worden vier verschillende proefvakken aangelegd. Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

De werkzaamheden

Vier aannemers (Tebezo, De Heer, Beens en De Vries Werkendam) voeren de werkzaamheden uit. Zij werken voor het grootste deel vanaf het water. Wel worden de machines en de materialen over de weg (Zuid IJsseldijk en Meerlopad) aangevoerd.

Omleiding voor wandelaars en wachttijd recreatievaart

Het jaagpad is tijdens het werk afgesloten. Wandelaars worden omgeleid via de Zuid IJsseldijk. De recreatievaart kan het werk passeren, maar moet wel rekening houden met een wachttijd van ongeveer 15 minuten.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Marijke Lebbink van Tijhuis Ingenieurs. Zij verzorgt de communicatie namens de aannemers. U kunt haar bereiken op het telefoonnummer 06 11 23 74 38 of per e-mail m.lebbink@tijhuisingenieurs.nl.

Ligging te vervangen oever

Zie ook