Uitstel baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

In 2017 is de aannemer, in opdracht van het waterschap, gestart met de baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Hierbij is een deel van het traject tussen Oudewater en Gouda uitgevoerd. De aannemer zag zich helaas geconfronteerd met een tegenvaller in de wijze van uitvoering die hij voor ogen had. De aannemer heeft uiteindelijk het contract beëindigd. De afhandeling hiervan is onlangs afgerond. Op dit moment treft het waterschap voorbereidingen om de werkzaamheden opnieuw aan te besteden. Dat kost de nodige tijd. Daarom starten de baggerwerkzaamheden op zijn vroegst na de zomervakantie van 2019. Zodra er meer duidelijk is, informeren we u hierover via bewonersavonden en onze digitale nieuwsbrief.

Diverse werkzaamheden

Het waterschap verricht de komende jaren veel werk in en langs de GHIJ. We knappen kaden en oevers op en gaan baggeren. Hiermee werken we aan de waterveiligheid van het gebied. Ook zorgen we er met de maatregelen voor dat de aanvoer van zoet water in perioden van droogte (Klimaatbestendige Water Aanvoer), en afvoer in natte periode gewaarborgd is. Bij al deze maatregelen willen we de mogelijkheid aangrijpen om de rivier als totaal een kwaliteitsimpuls te geven.