Terugblik op informatiebijeenkomsten

In januari en februari 2017 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd over het opknappen van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) en de Doorslag tussen Nieuwegein en Gouda. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en de sfeer was levendig.

Vragen

Veel aanwezigen hebben vragen gesteld over de start van bagger- en oeverwerkzaamheden en wat zij daarvan zullen merken. Ook zijn er veel vragen gesteld over oeveronderhoud en het verwijderen van overhangend hout en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast hebben wij tijdens de informatieavonden veel en diverse input ontvangen.

Kansen

Dit levert ons waardevolle informatie op over het gebied, wat er leeft en welke behoeften er zijn. Op basis daarvan bekijken wij in hoeverre en op welke wijze er kansen zijn om, samen met de omgeving, de rivier als totaal te verbeteren. In de rechterbalk vindt u het verslag van de informatieavonden.

Hoe verder

Wij streven ernaar om iedereen die op één van de informatieavonden een vragenformulier heeft ingeleverd, in juni 2017 per e-mail te antwoorden. Het zorgvuldig beantwoorden van de vele uiteenlopende vragen vraagt de nodige tijd van ons. In de rechterbalk vindt u een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over bijvoorbeeld baggeren, verwijderen van overhangend hout en onderhoud van de oever/beschoeiing. Dit overzicht met informatie over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel actualiseren wij regelmatig.


Veel gestelde vragen en antwoorden

Heeft u een vraag? Kijk dan hier of uw antwoord erbij staat. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.