Start herstelwerkzaamheden dijk en overbeschoeiing in Snelrewaard

Gepubliceerd op 9 augustus 2022

Op 15 augustus 2022 start aannemer Straver in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met herstelwerkzaamheden aan de dijk en oever in Snelrewaard ter hoogte van Waardsedijk 85. Het doel is om een lekkage te verhelpen en zo de dijk veilig te houden.

Planning

De herstelwerkzaamheden aan de dijk en oeverbeschoeiing worden uitgevoerd door aannemer Straver uit IJsselstein. Straver start op 15 augustus en rondt de werkzaamheden naar verwachting in de week van 5 september 2022 af. De herstelwerkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Er is geen sprake van stremming door de werkzaamheden, maar wel kunnen recreanten op de GHIJ enige hinder ervaren. Het kan zijn dat ze voor het passeren van een ponton even op tegenliggers moeten wachten.

Projecten langs de GHIJ

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel stroomt tussen Nieuwegein en Gouda en is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de rivier, de dijken en een deel van de oevers. Het waterschap maakt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren veiliger en mooier. Dijken, kaden en oevers worden opgeknapt en er wordt gebaggerd. De herstelwerkzaamheden worden vooruitlopend op het project dijkverbetering GHIJ-Noord uitgevoerd.

Meer informatie over het waterschap en projecten langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel staan op onze website.


Volg ons op

twitter  instagram  LinkedIn  youtube  icoon soundcloud website3  vacaturesite