Schenking aan scholen IJsselstein

Aannemer J.P. Schilder baggert in opdracht van ons waterschap de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Tijdens de uitvoering heeft de aannemer een gedeelte van het terrein van Roba Metals B.V. in IJsselstein in gebruik voor bouwketen en als overslaglocatie.

De eigenaar krijgt hiervoor altijd een vergoeding. Roba Metals B.V. koos voor een andere aanpak. Ze schenken het bedrag aan een maatschappelijke instelling, waarbij het ten goede komt aan de inwoners van IJsselstein.

De gelukkigen zijn basisschool ’t Kasteel en basisschool Agnus. De scholen mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden.