Opknappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Het waterschap gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) vanaf Gouda tot Nieuwegein de komende jaren opknappen. Een van de projecten binnen het programma GHIJ is het opknappen van een deel van de oevers. Dit gebeurt op  ongeveer de helft van het traject. Dit zijn oevers die in slechte staat verkeren of verwaarloosd zijn en waarvan de onderhoudsplicht bij het waterschap ligt.

Verschillende fases

Het project vindt plaats in verschillende fases, die zich uitstrekken over een periode van 20 jaar. De eerste tranche wordt aangepakt in de fase 2017 – 2019. Na 2019 worden de overige tranches gefaseerd aangepakt. De planning van de overige tranches is in 2018 bekend. De oevers die in (relatief) goede staat verkeren hebben geen prioriteit en staan niet op onze planning.

Onderhoudsplicht bij derden

Voor een deel van de oevers geldt dat de onderhoudsplicht niet bij het waterschap ligt, maar bij perceeleigenaren (particulieren, gemeenten of andere organisaties). Deze oevers worden dus niet opgeknapt door het waterschap. Als u de wens heeft om de oever op of langs uw perceel op te knappen dan bent u vrij om dit zelf te doen. Het waterschap zal hier geen bijdrage aan leveren.

Koppeling met verbeteren kade

Op een aantal locaties ligt de oever dicht tegen de waterkering. Het is dan belangrijk dat de oever in goede staat verkeert, omdat deze een waterkerende functie heeft. Versteviging, meestal met beschoeiing, zal dan onderdeel uitmaken van onze werkzaamheden voor het verbeteren van de waterkering. De onderhoudsplicht voor deze oevers ligt bij het waterschap.


Vragen over oever op uw perceel

Heeft u een vraag heeft over het onderhoud van de oever op uw perceel? Dan kunt een e-mail sturen aan informatieghij@hdsr.nl.