Nieuwsbrief nummer 2 van 2019

In deze nieuwsbrief leest u meer over het opknappen van de oevers op een aantal plaatsen. Verder meer nieuws over de dijkverbetering bij Willeskop. Ook stellen we de baggerwerkzaamheden voorlopig uit.