Laatste fase baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel uitgesteld

Gepubliceerd op 15 september 2022

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) wordt in fases gebaggerd. Op 1 oktober 2022 zou de laatste fase van de baggerwerkzaamheden van start gaan. De planning is echter vertraagd vanwege onzekerheid over de stortlocaties van de bagger met eventuele veranderingen in de werkwijze tot gevolg. Het streven is om de baggerwerkzaamheden in ieder geval voor aanvang van het vaarseizoen op 1 april 2023 af te ronden.

Planning

Drie van de vier fases zijn al uitgevoerd. In het vaarseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober is niet gebaggerd vanwege de recreatievaart.

De bedoeling was om werkzaamheden per 1 oktober te hervatten. Vanaf dat moment zou er vanaf Oudewater tot net voorbij Haastrecht worden gebaggerd en nog een gedeelte in Oudewater tussen de Cosijnbrug en de Hoenkoopsebrug.

Vertraging

De uitkomende baggerspecie is in de vorige fases met vrachtwagens vervoerd naar een baggerdepot. Dit depot kan niet worden gebruikt voor de bagger uit de laatste fase waardoor de stortlocatie voor de resterende bagger en daarmee de wijze van afvoer onzeker is. De komende tijd zal hierover meer duidelijk worden. Dit betekent dat per 1 oktober niet gestart wordt met de volgende fase van baggeren.

Zodra duidelijkheid is over het vervolg van de werkzaamheden wordt de omgeving geïnformeerd over de nieuwe planning. Ook wordt er dan een bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Waarom baggeren?

De GHIJ is een belangrijke regionale vaarroute. Op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Deze bagger, ook wel slib, bestaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De laag bagger groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap moet ervoor zorgen dat de GHIJ voldoende breed en diep blijft.

Daarnaast heeft het waterschap de taak om in tijden van droogte extra zoet water aan te voeren naar West-Nederland. Eén van de aanvoerroutes van extra zoet water loopt via de GHIJ. Om meer water naar het westen te kunnen doorvoeren worden niet alleen reguliere baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar wordt de GHIJ waar mogelijk ook verdiept. Wat het mogelijk maakt om nog meer water door te voeren.

Op onze website vindt u de meest actuele informatie over dit project.


Volg ons op

twitter  instagram  LinkedIn  youtube  icoon soundcloud website3  vacaturesite