Informatieavond waterschap baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Op 29 juni 2017 organiseren het waterschap en aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV, samen een informatiebijeenkomst. Het waterschap laat dan zien wat er tot nu toe is gedaan met de opbrengst uit de vijf informatiebijeenkomsten die in januari en februari jl. plaatsvonden.

Hoofdlijnen

De aannemer presenteert op hoofdlijnen de baggerwerkzaamheden die op 1 augustus a.s. starten. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4 in Montfoort, van 20.00 tot 22.00 uur.

Goede afvoer

Begin augustus 2017 start Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw uit Velddriel met het baggeren van de GHIJ. Deze aannemer heeft in zijn werkplan veel aandacht besteed aan een goede afvoer van de bagger, het stabiel houden van de oevers en het beperken van de hinder voor scheep- en recreatievaart en omgeving.

Voorbereidende werkzaamheden

Op dit moment vindt de voorbereiding plaats voor de baggerwerkzaamheden in de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het gaat om het inpeilen van de waterbodem, het uitvoeren van aanvullend waterbodemonderzoek om de milieuhygiënische kwaliteit van de bagger vast te stellen, onderzoek naar de stabiliteit van oevers en kaden, het aanvragen van vergunningen, het inventariseren en controleren van de ligging van kabels en leidingen en het afstemmen van het werk met bijvoorbeeld bedrijven die aan de GHIJ gevestigd zijn. Naar verwachting zal de hinder of overlast van de voorbereidende werkzaamheden voor de omgeving en de scheepvaart minimaal zijn.

Volgorde baggerwerkzaamheden

Het baggeren zelf duurt zo’n negen maanden en vindt grotendeels buiten het vaarseizoen plaats. De volgorde van het werk is voorlopig als volgt:

  • 1 augustus – 31 oktober 2017: traject Oudewater – Gouda (hierbij blijft een passeerstrook vrij voor de recreatievaart);
  • 1 november – 21 december 2017: traject Montfoort – Oudewater;
  • 1 januari – 31 maart 2018: traject Montfoort – Doorslag Nieuwegein.

Waarom baggeren

Sinds de jaren ’70 zijn er nagenoeg geen baggerwerkzaamheden meer uitgevoerd. Dat is hard nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden voor vaarweggebruikers. Met het baggeren zorgt het waterschap er ook voor dat er meer water door de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) kan stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden gewaarborgd, evenals de aanvoer van water naar West-Nederland in perioden van extreme droogte. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) Midden Nederland. Meer informatie over de KWA leest u in de rechterbalk.


Zie ook