Nieuwsbrief Water in het Langbroekerweteringgebied uit

In de nieuwsbrief Water in het Langbroekerweteringgebied van oktober 2016 aandacht voor recente werkzaamheden en plannen voor verbetering van de waterhuishouding:

  • Aanpassing waterbeheersing en aanleg natuurvriendelijke oevers
  • Verbreding Gooyerwetering
  • Verbetering waterbeheersing in natuurgebieden
  • Nieuw peilbesluit voor de Langbroekerwetering
  • Verbeteren watersysteem in de "Kom van Langbroek"