Woningen Wagendijk beschermd, peil in polder Kockengen aangepast

Gepubliceerd op 21 juni 2021

Dit voorjaar is de aanleg van de hoogwatervoorziening langs de Wagendijk in Kockengen afgerond. Het waterpeil in de sloten nabij de Wagendijk en de bebouwing zijn nu niet meer verbonden met de sloten in de achterliggende polder Kockengen. Het college van het waterschap heeft op 15 juni besloten het peil in de polder met ingang van deze week in stapjes aan te passen.

Hoogwatervoorziening Wagendijk

Een hoogwatervoorziening bestaat uit een aantal dammen, inlaten en stuwen die zorgen voor een scheiding tussen het peil rond de bebouwing en de polder. Die is nodig om de Wagendijk zelf en de (kwetsbare) fundering van de bebouwing langs de Wagendijk te beschermen tegen peilaanpassingen in de agrarische polder.
Als het waterpeil in de polder nu of in de toekomst wordt aangepast, heeft dat geen gevolgen meer voor het waterpeil in de hoogwatervoorziening.

Aanpassen peilen

Nu de hoogwatervoorziening klaar is, zal het waterschap de waterpeilen in de polder aanpassen aan de opgetreden maaivelddaling. Dit is afgesproken in het peilbesluit Kockengen 2007.
Het instellen van de peilen gebeurt in stapjes. Daarom duurt het een aantal jaar tot het peil van het peilbesluit bereikt is. De eerste stap is een peilaanpassing van 2 cm in de polder Teckop-Zuid en 3 cm in de polder Kockengen.

Herziening peilbesluit Kockengen

Ondertussen werkt het waterschap ook aan een nieuw peilbesluit Kockengen. In overleg met belanghebbenden uit het gebied kijken we wat het nieuwe waterpeil voor de polders Kockengen, Spengen en Teckop-Zuid moet worden. Wanneer het nieuwe peilbesluit klaar is, vervangt dit het huidige peilbesluit. Het uiteindelijke peil in de polder wordt dus het waterpeil dat wordt vastgelegd in dit nieuwe peilbesluit.


Meer informatie

Voor meer informatie over de peilverlaging kunt u contact opnemen met onze gebiedsmanager Sienke Lodiers, sienke.lodiers@hdsr.nl