Verslag gebiedsavond oktober 2019

Op 7 oktober 2019 heeft het waterschap een informatiebijeenkomst georganiseerd over het nieuwe peilbesluit. De grondeigenaren met meer dan 5 hectare land in eigendom waren uitgenodigd.

Delen stand van zaken

Doel van de avond was het delen van de stand van zaken van het peilbesluit en het ophalen van informatie uit het gebied. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond de vraag centraal: welk type peilbeheer zou het beste passen bij uw bedrijfsvoering (en waarom). Een illustratie van de verschillende soorten, staat hiernaast.