Willie Wortels gezocht die bodemdaling remmen door innovatie

Gepubliceerd op 2 augustus 2022

Heeft u als agrariër (of als techneut in samenwerking met een agrariër) een nieuw idee om bodemdaling te remmen? Bijvoorbeeld een nog te ontwikkelen apparaat of een machine. Of een nieuwe werkwijze. Dan zoeken we u! Vanaf 15 augustus 2022, 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling is er een bedrag van 50.000,- euro beschikbaar in 2022.

De nieuwe Innovatieregeling is bedoeld om bodemdaling tegen te gaan in het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden. Er is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe en praktisch toepasbare technieken om bodemdaling te remmen. Maar ook voor het door ontwikkelen van bestaande technieken, zoals drukdrainage of subirrigatie via moldrainage, zodat deze breder toepasbaar worden.

Subsidie voor Willie Wortels

Er is subsidie voor individuele agrariërs, samenwerkingsverbanden van agrariërs en eigenaren van natuurgebieden, in de veenweiden waar de bodem daalt. Ook bedrijven of ZZP-ers die innovaties ontwikkelen om bodemdaling te remmen kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat ze samenwerken met een agrariër uit het veenweidegebied.

Wie het eerst komt….

Er is in 2022 in totaal € 50.000,- beschikbaar vanuit het Programma Veenweiden. Vanaf maandag 15 augustus 2022 kunnen subsidieaanvragen worden gedaan bij het waterschap. Subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De openstelling duurt tot eind 2022 en is een proef om te verkennen of er behoefte is aan een dergelijke innovatieregeling. Als dat het geval is, krijgt de regeling mogelijk een vervolg in 2023.

Volgen effect innovatie

Het waterschap verwacht van aanvragers dat ze de resultaten openbaar maken en  meewerken aan monitoring van de innovatie. Dat geldt ook voor de medewerking om kennis over de innovatie te delen (via artikelen, bedrijfsbezoek). In samenspraak kijken aanvrager en waterschap dan wat het effect van de innovatie is.

Subsidieaanvraag indienen

Heeft u een idee? Neem dan als potentiële aanvrager eerst contact op met de watermakelaar om te overleggen over de beoogde innovatie. De contactgegevens staan vermeld op de hdsr.nl/innovatiebodemdaling.
Meer informatie over de Innovatieregeling is te vinden op hdsr.nl/innovatiebodemdaling. Daar staat vanaf maandag 15 augustus 2022, 9.00 uur, ook het aanvraagformulier.


Meer informatie

Meer informatie over de Innovatieregeling.

Volg ons op

twitter  instagram  LinkedIn  youtube  icoon soundcloud website3  vacaturesite