Kennisuitwisselingsdag water- en bodembeheer in veenweiden

Het veenweidegebied is volop in beweging. Bent u benieuwd naar de werkwijze en effecten van Sturen met Water, drukdrains en onderwaterdrainage? Of naar de kansen van natte teelten of klei voor veenbehoud? Kom dan naar de kennisuitwisselingsdag op donderdag 8 maart 2018.

Programma

Een dag waarop leren van elkaar en de praktijk centraal staan. Melkveehouders, onderzoekers en andere betrokkenen vanuit projecten en beleid, delen hun ervaringen, inzichten en resultaten.
En ze kijken verder: wat is de volgende stap om duurzame oplossingen voor de veenweiden verder te brengen?
In de ochtend staan verhalen uit de praktijk centraal. ’s Middags kunt u kiezen uit zes deelsessies.

Aanmelden

Aanmelden kan door te klikken op ‘Hier aanmelden’ in de uitnodiging (zie rechterkolom).