Aan de slag met Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. In november 2018 maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden uit de regio accepteerde om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart. Nu werken Rijk en regio samen aan de uitwerking van het voorstel, zodat de concrete deal voor de zomer ondertekend kan worden. De route hier naartoe is uitgewerkt in een memo, zie in de rechter balk. Hiermee is voor alle partijen in het betreffende gebied inzichtelijk hoe het proces verloopt en welke spelregels er aan verbonden zijn.


Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met programmanager Welmoed Visser van de gemeente Gouda, e-mail: welmoed.visser@gouda.nl.