Samen leren door te doen: aanpak bodemdaling veenweide in beeld

Gepubliceerd op 18 december 2020

In het veenweidegebied lopen diverse initiatieven van agrariërs, ons waterschap en andere partijen om de bodemdaling te vertragen. Bijvoorbeeld de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Of door drukdrainage toe te passen. En dat niet alleen, want het barst van de initiatieven in de polder. Welke en waar? Dat is te zien in een digitaal overzicht met een terugblik op de periode 2017-2019. En alvast een vooruitblik hoe we verder gaan (zie link in rechterkolom).

Visualisatie: digitaal overzicht projecten en activiteiten

De projecten en activiteiten die de afgelopen jaren in gang zijn gezet in het veenweidegebied staan in één visualisatie. Door te klikken op de ‘knoppen’ komt de achtergrondinformatie over de aanpak en inhoud in beeld. Ook deden we veel kennis op, door de algemene effecten te meten van bodemdaling remmende maatregelen op de grondwaterstanden en op het tempo van bodemdaling. Hoewel nog in de experimentele fase, monitoren we via satellieten het tempo van bodemdaling. Verder zijn we mede opdrachtgever voor het Nationaal Onderzoek Broeikassen. Dit onderzoek gaat over het effect van bodemdaling remmende maatregelen op broeikasgasemissies.

Hoge ambitie

De afgelopen periode was de ambitie hoog. Hoogheemraad Bert de Groot: “Met ambitie, maar zonder precies te weten ‘hoe en wat’ gingen we met partijen uit het gebied aan de slag. In vertrouwen en met een gezamenlijke stip op de horizon. Terugkijkend op de activiteiten en projecten zeg ik met trots dat er dankzij de samenwerking met het gebied en met andere partijen veel is bereikt.”

Hoe nu verder

We gaan nu volop aan de slag met onze nieuwe ambitie: de bodemdaling remmen met 50% in 2030. Het waterschap wil hieraan werken met een gebiedsgerichte aanpak en via de koppeling van de verschillende opgaven, zoals CO₂ en stikstof. Via vier pijlers geven we invulling aan die ambitie. Deze aanpak werken we begin 2021 verder uit.


Terugblik programma bodemdaling veenweide 2017 2019 Samen leren door te doen

Meer over remmen bodemdaling in het veenweidegebied