Rapportage WUR 'Onderwaterdrains zijn effectief'

Wageningen UR heeft, op verzoek van het waterschap, een rapportage gemaakt over de effectiviteit van onderwaterdrainage. Het waterschap ondersteunt pilots in het beheergebied, zoals de drukdrainageproef in Sprengen en de polderbrede aanpak in Lange Weide om bodemdaling te remmen. Onze vraag is ondersteund door LTO, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (deelexpeditie onderwaterdrainage) en de Friese veenweide partijen verenigd in het BOF.

Lees meer in de rapportage over de bevindingen van de WUR.