Hoogheemraad Bert de Groot

Politieke partij

Natuur & Economie (geborgden)

Portefeuille

 • Watersysteem (baggeren, peilbeheer, KWA+)
 • Grondwater
 • NPLG Oost
 • NPLG Gebiedsgericht
 • Blauwe agenda
 • Regionale keringen
 • Gekanaliseerde Hollandse IJssel
 • Vergunningsverlening, toezicht en handhaving
 • Landelijke regie Veenweide, aanspreekpunt UPLG en Provincie

Gebied

 • West IJssel
 • landelijk Oost, Kromme Rijn, Heuvelrug

Bert de Groot

Hoogheemraad en tweede loco