Commissies

Diverse commissies ondersteunen vanuit hun eigen expertise het bestuur bij het nemen van besluiten.

Commissies van advies

Het waterschap heeft twee commissies van advies met ieder hun eigen aandachtsgebied:

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die het waterschap als overheid betreffen.

Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijke commissie die naar eigen inzicht aspecten van het waterschapsbeleid en de uitvoering daarvan onder de loep neemt.