Waterschap wil watersysteem in IJsselveld over de Vaart nabij Montfoort verbeteren

Gepubliceerd op 7 september 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil maatregelen nemen om het watersysteem in IJsselveld over de Vaart nabij Montfoort te verbeteren. De waterbeheersing in het gebied is niet op orde. De maatregelen staan beschreven in het ontwerp-projectplan ‘IJsselveld over de Vaart’. Dat plan ligt ter inzage van 7 september tot en met 19 oktober 2020. Tijdens deze periode kunt u inspreken op het plan en een zienswijze indienen. Alle grondeigenaren in het gebied zijn persoonlijk geïnformeerd.

Maatregelen

De maatregelen maken deel uit van het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Linschoterwaard. In dit plan is een groot aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren. In IJsselveld over de Vaart kunnen de vereiste peilen niet goed worden ingesteld en bijgestuurd. Veel stuwen en dammen vertonen gebreken, waardoor er sprake is van wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) en watertekorten. Om dit op te lossen wordt een groot aantal stuwen en dammen vervangen door betonnen peilscheidingen en stuwen. Verder wordt een duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) vergroot en worden watergangen in de oorspronkelijke staat hersteld door struiken, takken, begroeiing en bagger te verwijderen.

Betere wateraanvoer en -afvoer

Met de nieuwe peilscheidingen en stuwen kan het water tijdens droge omstandigheden beter worden aangevoerd en vastgehouden. Gedurende een natte periode kan overtollig water sneller worden afgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) voor het waterschap veel efficiënter. Ook kan het gebiedseigen water beter worden benut, want er hoeft minder water te worden aangevoerd om de peilen te handhaven.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectbeheerder van het waterschap Arjan Koerhuis, e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl tel. (030) 634 58 37.