Deelgebied Sterkenburg

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via de projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Sterkenburg. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 8 april t/m 20 mei 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Op 11 juni 2019 heeft het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl