Deelgebied Sterkenburg

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via de projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Projectplan

Stand van zaken

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft het ontwerp-projectplan voor het deelgebied Sterkenburg vrijgegeven voor inspraak. Van 8 april t/m 20 mei 2019 kunt u inspreken op het ontwerp-projectplan.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl