Deelgebied Walenburg

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan voor deelgebied Walenburg is afgestemd met de eigenaren. Het projectplan is in voorbereiding, deze zal eind mei ter inzage worden gelegd. Betrokken eigenaren of omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Fernand Hoogeveen, tel. (030) 209 7256, e-mail fernand.hoogeveen@hdsr.nl