Deelgebied Lunenburg

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan ligt van 20 mei t/m 1 juli 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijzen indienen. Betrokken eigenaren of omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Fernand Hoogeveen, tel. (030) 209 7256, e-mail fernand.hoogeveen@hdsr.nl