Deelgebied Sandenburg 2

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan ligt van 17 juni t/m 12 augustus 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijzen indienen. Betrokken eigenaren of omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Sandenburg 2. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Fernand Hoogeveen, tel. (030) 209 7256, e-mail fernand.hoogeveen@hdsr.nl