Deelgebied Hardenbroek

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Het projectgebied van dit projectplan bevat naast landgoed Hardenbroek ook het deelgebied Heirbaan en landgoed Weerdesteyn. Dit vanwege de hydrologische koppeling tussen deze drie gebieden.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 17 juni t/m 12 augustus 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Op 27 augustus 2019 heeft het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis, tel. 030-209 7265 of via de e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl