Deelgebied Hardenbroek

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Het projectgebied van dit projectplan bevat naast landgoed Hardenbroek ook het deelgebied Heirbaan en landgoed Weerdesteyn. Dit vanwege de hydrologische koppeling tussen deze drie gebieden.

Stand van zaken

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft het ontwerp-projectplan voor het deelgebied vrijgegeven voor inspraak. Van 17 juni t/m 12 augustus 2019 kunt u inspreken op het ontwerp-projectplan.

Projectplan

Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis, tel. 030-209 7265 of via de e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl