Deelgebied Steengracht

Het waterschap wil de waterkwaliteit in het projectgebied van de “Kom van Langbroek” verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft het ontwerp-projectplan voor het deelgebied Steengracht vrijgegeven voor inspraak. Van 24 juni t/m 5 augustus 2019 kunt u inspreken op het ontwerp-projectplan.

Projectplan

Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen:

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis, tel. 030-209 7265 of via de e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl.