Deelgebied Beverweerd

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan ligt van 30 maart tot en met 11 mei 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijzen indienen. Betrokken eigenaren of omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Beverweerd. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Inrichtingsplan Beverweerd