Deelgebied Beverweerd

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 30 maart tot en met 11 mei 2020 ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het definitieve projectplan voor het deelgebied Beverweerd is op 19 mei 2020 door het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) vastgesteld.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Beverweerd. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Inrichtingsplan Beverweerd