Deelgebied Hindersteyn

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan voor deelgebied Hindersteyn is afgestemd met de eigenaren. Het projectplan is in voorbereiding, deze zal eind april ter inzage worden gelegd. Betrokken eigenaren of omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Hindersteyn. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl