Deelgebied Hindersteyn

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 20 april t/m 10 juni 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. In de komende weken zal het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vaststellen.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Hindersteyn. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Naar de bekendmaking

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl