Verbeteren watersysteem Driebergse Meer

Het waterschap wil de Driebergse Meer loskoppelen van de Langbroekerwetering en de afzonderlijke delen van de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) te verbinden. Hierdoor kan het gebiedseigen water beter gebruikt worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Tevens kan overtollig water beter worden afgevoerd.

Meer weten

Neem contact op met de projectleider van dit deelgebied Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl

Projectplan

Voordat de werkzaamheden starten wordt een projectplanprocedure doorlopen waar belanghebbenden op kunnen inspreken. Betrokken eigenaren of omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen:

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan is door het college op 1 september 2020 goedgekeurd. Daarmee is het projectplan definitief geworden. 
De uitvoering staat gepland voor de winter 2020/2021.