Nieuwsbrief Water in het Langbroekerweteringgebied uit

In de nieuwsbrief Water in het Langbroekerweteringgebied van oktober 2016 aandacht voor recente werkzaamheden en plannen voor verbetering van de waterhuishouding:

  • Aanpassing waterbeheersing en aanleg natuurvriendelijke oevers
  • Verbreding Gooyerwetering
  • Verbetering waterbeheersing in natuurgebieden
  • Nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) voor de Langbroekerwetering
  • Verbeteren watersysteem in de "Kom van Langbroek"