Informatiebijeenkomst herinrichting en dijkversterking Salmsteke

Gepubliceerd op 18 januari 2018

Op donderdagavond 25 januari organiseren waterschap en ‘Salmsteke Ontkiemt’ een informatiebijeenkomst over de herinrichting van Salmsteke en de dijkversterking. Deze vindt plaats vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Schouw (Controle op het onderhoud van sloten door derden), M.A.A. Schakelplein 6 in Lopik. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor direct aanwonenden en belangengroeperingen. Zij hebben al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Belangstellenden zijn echter ook welkom: graag opgeven via sterkelekdijk@hdsr.nl of via omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk, tel. 06-15068498.

Samenwerking

Onder de naam “Salmsteke Ontkiemt!” willen betrokken organisaties verschillende doelen realiseren in het gebied. Die organisaties zijn de provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente Lopik. De belangrijkste doelen zijn dijkversterking, herinrichting van het recreatieterrein en natuurontwikkeling.

Waar gaat de informatiebijeenkomst over?

De informatieavond organiseren we gezamenlijk en gaat dus over zowel de maatregelen op het terrein van Salmsteke als de dijkversterking.

Dijkversterking

De Lekdijk moet over vrijwel de gehele lengte, tussen Amerongen en Schoonhoven, versterkt worden. Ook bij Salmsteke. Het gaat om het deeltraject vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld. Tijdens de bijeenkomst bespreken we met de bezoekers welke maatregelen we gaan onderzoeken en welke knelpunten en kansen zij daarbij zien.

Terrein Salmsteke

Provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Rijkswaterstaat werken samen aan de herinrichting van het terrein Salmsteke. In het voorjaar van 2016 heeft het recreatieschap hierover individueel gesproken met omwonenden, verenigingen en gebruikers van Salmsteke. Inmiddels is het eerste schetsontwerp gemaakt. Tijdens de bijeenkomst bespreken we dit met de aanwezigen. Welke maatregelen worden getroffen in de uiterwaard en wat betekent dit voor direct betrokkenen?

Planning van de dijkversterking

We willen de plannen zorgvuldig voorbereiden en eigenaren, bewoners en belangengroeperingen vanaf het begin betrekken. Het duurt daarom nog wel even voor er buiten werkzaamheden van start gaan. Hieronder staat de globale planning:

2018: uitwerken oplossingen (incl. gesprekken met eigenaren en twee informatiebijeenkomsten)

2019: Besluit over welk ontwerp wordt uitgewerkt tot definitief projectplan

2020: Vergunningen, besluiten en inspraak

2021: Begin uitvoeren werkzaamheden uiterwaard en dijk


Zie ook