Evaluatie bewonersavonden Salmsteke - Schoonhoven

Header mailchimp logo SLD - SAS

Bewonersavonden Salmsteke - Schoonhoven

Bedankt voor uw komst naar de bewonersavond(en) over de dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven. We hopen dat u de avond(en) informatief vond en dat u voldoende ruimte heeft gekregen voor het stellen van uw vragen of inbrengen van ideeën. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de bewonersavond(en), laat het ons weten via sterkelelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Koen Mathot op 06 3070 4713. Ook voor extra ideeën of aandachtspunten staan we natuurlijk open.

Hebt u een minuut voor ons?

We proberen onze bewonersavonden zo optimaal mogelijk in te richten. Daarom horen we graag hoe u het vond. Wat was er goed, wat kan er volgens u beter? Het invullen van de vragenlijst duurt twee minuten en uw antwoorden blijven volledig anoniem.

Naar de enquête

Doemeemetprojectsas.nl

Heeft u een goed idee voor de dijkversterking? Of wilt u graag meedenken in een werkgroep? Prik op de kaart of schrijf je in op www.doemeemetprojectsas.nl.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied),
namens hen,

handtekening Koen_v2

Koen Mathot
Omgevingsmanager Salmsteke – Schoonhoven
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden