Samen werken aan de Meije

Gepubliceerd op 4 oktober 2017

Het waterschap en de gemeente  Woerden slaan de handen ineen bij het verbeteren van de weg en kade langs de Meije.

Samen optrekken noodzakelijk

De kade langs de Meije, in beheer bij het waterschap, beschermt de polder Zegveld tegen het water van de Nieuwkoopse Plassen. Deze kade is op verschillende plaatsen te laag en voldoet daarmee niet aan de veiligheidsnorm. Redenen voor het waterschap om de kade te willen versterken. De weg op de kade beheert de gemeente Woerden. Om de kade te versterken is op de meeste plaatsen ook een reconstructie van de weg nodig.  Daarom tekenden gemeente Woerden en het waterschap eind augustus een overeenkomst om samen plannen te maken voor een nieuwe weg en kade.

Werk met werk maken

De Nieuwe Meije is een smalle weg waar regelmatig zwaar verkeer rijdt. Ook is het een veel gebruikte recreatieve fietsroute. De combinatie van fietsers en vrachtverkeer op zo’n smalle weg kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Een gezamenlijke aanpak van kade en weg biedt voor de gemeente kansen om ook de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook zijn er mogelijkheden om innovatieve, zettingsarme materialen te gebruiken voor verbetering van de weg, die beter passen bij de slappe bodem.

Samen met het gebied

Een nog op te richten gezamenlijk projectteam gaat aan de slag met een toekomstbestendige oplossing, voor zowel de kade als de weg. Dit gebeurt in nauw overleg met de omgeving. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.


IMG_6554

Wethouder Ivo ten Hagen (links, gemeente Woerden) en hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Bernard de Jong bezegelen de samenwerkingsafspraken met een handdruk.