Project samenwerken aan een veilige Meije van start

Gepubliceerd op 14 maart 2018

Gemeente Woerden en het waterschap gaan samenwerken aan het verbeteren van de weg en de kade langs de Meije. Op 14 maart is een handtekening gezet onder een gezamenlijk plan van aanpak.

Weg en kade één geheel

De kade, in beheer bij het waterschap is op verschillende locaties te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnormen. De weg op de kade is in beheer bij de gemeente. Op de smalle weg rijdt regelmatig zwaar verkeer. De combinatie met de vele fietsers die gebruik maken van de weg, kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Een gezamenlijke aanpak van kade en weg biedt voor de gemeente kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Samen met het gebied

De twee overheden gaan vanaf de verkenningsfase nauw samenwerken met de omgeving. Buurtcomité Stichtse Meije speelt hierin een belangrijke rol. In deze klankbordgroep zitten aanwonenden en binnenkort ook andere belanghebbende partijen.

Gezamenlijke start

Woensdag 14 maart was de gezamenlijke aftrap van het project. Vertegenwoordigers van gemeente en waterschap zetten een handtekening onder het plan van aanpak. Samen met een delegatie van de klankbordgroep is het deel van het traject dat verbeterd gaat worden op de fiets verkend.

Opgave Meijekade Bodegraven gering

Een deel van de Meije ligt in de gemeente Bodegraven. Dit deel van de kade voldoet bijna geheel aan de normen. De verkenning van maatregelen voor de locaties die niet voldoen, zullen worden meegenomen in de gezamenlijke aanpak van het Woerdense deel.

DSC01416

Een deel van de Meijekade in de gemeente Woerden.


De handtekeningen zijn gezet

DSC01397

Welmoed Visser (procesmanager), Mark Goossens (gemeente Woerden) en Roel Bronda (waterschap).

Een taart als symbool voor de samenwerking

DSC01401

Samen het gebied verkennen

DSC01411