Samen werken aan een veilige Meije

De kade langs de Meije, in beheer bij het waterschap, beschermt de polder Zegveld tegen het water van de Nieuwkoopse Plassen. Deze kade is op verschillende plaatsen te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Redenen voor het waterschap om de kade te willen versterken.

Laatste nieuws

De Meije op kaart

Kaart van het gebied

In deze kaart ziet u waar de kade niet voldoet aan de veiligheidseisen (de rode gedeelten). De kaart is gemaakt in 2014. We gaan in de verkenningsfase onderzoeken of de opgave nog steeds zo is. 
De kade is in beheer bij het waterschap. Op de meeste plaatsen is ook een reconstructie van de weg nodig. De weg is in beheer bij de gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Daarom werken we voor dit project nauw samen met deze gemeenten.

Samen met gemeenten

Het waterschap maakt samen met de gemeente Woerden plannen voor een nieuwe weg en een veilige kade in het Woerdense deel van de Meije (tussen de Hazekade en de Hollandse Kade).

Het deel van de Meijekade in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Hazekade - aansluiting Kerkweg) voldoet over bijna de gehele lengte wel aan de waterveiligheidsnormen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat nog wel een deel van De Meije opnieuw asfalteren. Het gaat om een traject van ca. drie kilometer, gezien vanaf de Kerkweg. Deze werkzaamheden starten later dit jaar. Het waterschap combineert het herstel aan delen van de kade langs dit traject, met de asfalteringswerkzaamheden van de gemeente.

Samen met de omgeving

De gezamenlijke projectgroep van waterschap en de gemeente zal bij het verkennen van de mogelijkheden om de kade en de weg te verbeteren, op twee manieren de samenwerking met de aanwonenden en de directe omgeving vormgeven. De eerste manier is het rechtstreekse contact. Bijvoorbeeld via inwonersavonden en keukentafelgesprekken. Daarnaast gaan we samenwerken met een klankbordgroep. Het bestaande Meijecomité, aangevuld met vertegenwoordigers namens belangenorganisaties en bewoners die zich hiervoor aanmelden, zal zich als klankbord namens het gebied inzetten voor de kwaliteit & leefbaarheid van de Meije (gebruik, woonomgeving en landschap) en het samenbrengen en verbinden van het collectieve belang.

Planning

Het project is ingedeeld in drie fasen: verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase.
De verkenningsfase eindigt eind 2018.

  • Eind 2017:  start samenwerking gemeente Woerden en waterschap en start verkenningsfase.
  • Maart 2018; plan van aanpak ondertekend en gezamenlijke projectteam van start.
  • Juni 2018:  eerste informatieavond voor bewoners en grondeigenaren van de Meije tussen de Hazekade en de Hollandse Kade
  • Augustus 2018: eerste bijeenkomst klankbordgroep ‘Samenwerken aan een Veilige Meije’
  • September 2018:  Meest kansrijke alternatieven voor de inrichting gereed. Keukentafelgesprekken met de bewoners.
  • November 2018: tweede informatieavond
  • December 2018: Voorkeursalternatief gereed en bestuurlijke besluitvorming over vervolg.

Meer weten?

Neem contact op met de omgevingsmanager, Rinke van der Veen, E:  rinke.van.der.veen@hdsr.nl

De Meije in Woerden

DSC01412

Een handtekening onder de samenwerking

Een handtekening onder de samenwerking