Samen werken aan een veilige Meije

Het project in het kort

Samenwerking gemeente en waterschap

Het project Veilige Meije is een samenwerking tussen de Gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het doel van de gemeente is om het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, te herinrichten en de weg opnieuw te asfalteren. Het doel van het waterschap is om langs dit deel van de Meije de regionale waterkering te verbeteren en weer te laten voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Belangrijke voordelen van samen optrekken zijn een integrale aanpak, lagere kosten en minder hinder voor de omgeving. Voor elke projectfase sluiten de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst, met afspraken over bijvoorbeeld de taakverdeling en financiering. Het projectteam bestaat uit mensen van de gemeente en van het waterschap. De stuurgroep (wethouder, hoogheemraad, afdelingshoofden) is opdrachtgever van het projectteam.

Klankbordgroep

Voor het project is een Klankbordgroep opgericht. Deze groep van circa 15 mensen zet zich vrijwillig in om te klankborden met het projectteam, ideeën fijn te slijpen en belangrijke onderwerpen uit de omgeving op tafel te leggen. Omdat veel leden van deze groep dagelijks wonen of werken in de Meije, zijn ze ook een beetje ‘de periscoop’ van het projectteam.

Projectkaart

Bekijk de projectkaart (png, 377 kB).

Planning

Benieuwd naar de planning van het project? In de afbeelding zijn de belangrijkste stappen en bijeenkomsten globaal op de kalender gezet. Voor bijeenkomsten wordt u deze website of per post informeren wij je over de actuele data (pdf, 53 kB).

Laatste nieuws

Interessante onderzoeksrapporten

Vleermuizen

afb vleermuis

Ecologisch adviesbureau Viridis heeft in 2019 onderzocht of in de buurt van het project beschermde soorten vleermuizen voorkomen, en of de werkzaamheden een negatief effect kunnen hebben op deze dieren. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het project op het Natura 2000–gebied Nieuwkoopse Plassen.

Quick-scan flora en fauna

afbeelding flora en fauna

Zijn in het projectgebied beschermde planten- en diersoorten aanwezig, en wat zijn mogelijke effecten van het project op deze soorten en hun leefgebied? Het beantwoorden van deze vraag was het doel van de Quickscan Flora en Fauna van RPS in 2018.

Archeologie

afb archeologisch onderzoek

Grontmij heeft in 2012 een bureauonderzoek uitgevoerd naar de kans dat archeologische sporen worden aangetroffen bij kadeverbeteringswerkzaamheden in het projectgebied. Nu het Inrichtingsplan bijna klaar is, kan het projectteam verder in gesprek met de Gemeente Woerden over maatregelen of vervolgonderzoek.

Niet gesprongen explosieven

afbeelding rapport NGE

In augustus 2018 is door Bombs Away BV onderzocht of er in het project Veilige Meije (plus aantal andere projecten) rekening gehouden moet worden met het aantreffen van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het rapport is een interessant verslag van oorlogshandelingen in het gebied.

Nieuwsbrieven

Met regelmaat versturen we een nieuwsbrief waarin we iedereen op de hoogte houden van de onderzoeken en ontwerpen. De nieuwsbrieven vindt u hieronder.

Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen op papier of digitaal? Geef uw contactgegevens dan door aan Hans Verkerk via hans.verkerk@hdsr.nl

Meer weten?

Hans Verkerk

Voor overleg of vragen mag u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via hans.verkerk@hdsr.nl of 06-81337717.