Dingdong! Visdeurbel Utrecht weer open en extra spannend!

Gepubliceerd op 6 maart 2023

Vissen spotten op de bodem van de Utrechtse gracht is dit jaar extra spannend. Met mysterieuze en typisch Utrechtse bodembekleding, live data en een compleet lesprogramma voor basisschoolleerlingen. Op die manier vragen de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Utrecht Natuurlijk aandacht voor vismigratie en een goede onderwaterwereld.

Maandag 6 maart 2023, aan het begin van het vismigratieseizoen, openden wethouder Linda Voortman, hoogheemraad Bert de Groot en kinderen van OBS de Koekoek de visdeurbel bij de Weerdsluis. Vanaf vandaag kunnen mensen via visdeurbel.nl weer via een onderwatercamera in de gaten houden of er vissen voor de sluis zwemmen. Door op de visdeurbel te drukken, opent een sluiswachter de sluis als er voldoende vissen voorliggen. Zo helpen we samen de vissen die stroomopwaarts zwemmen om eitjes te gaan leggen in de Kromme Rijn.

Lesprogramma voor kinderen

Dit jaar is er speciaal aandacht voor educatie aan kinderen. Ter ere van de opening is er een speciale les over de visdeurbel gemaakt. Groep 7 van OBS de Koekoek ontving de eerste les op de kades bij de Weerdsluis. Naast deze les over de visdeurbel stelt Utrecht Natuurlijk gratis een spannende leskist (w)onderwaterwereld beschikbaar aan Utrechtse basisscholen.

Eeuwenoude Domtoren onder water

Kinderen leren onder meer over het belang van “structuren” op de bodem. Als symbool daarvoor, is er een mysterieus stuk van de eeuwenoude Domtoren in het water voor de viscamera geplaatst. Ook is de domsteen iets typisch Utrechts. Deze is beschikbaar gesteld via het project ‘Van Dom tot steengoed’.

“Vissen zijn belangrijk voor de kwaliteit van ons water. Ze helpen het water gezond en schoon te houden. En wij kunnen hen helpen door op tijd op de visdeurbel te drukken en meer reliëf en structuur in het water aan te brengen”, zegt wethouder Linda Voortman. “Hoe meer uitsteeksels en waterplanten in het water, hoe meer schuil- en voedselplekken voor vissen. Zonder bescherming lopen vissen een risico om opgegeten te worden door vogels en andere roofdieren.”

De gemeente en het waterschap leggen op verschillende plekken in de grachten en singels onderwaterstructuren aan. Hoogheemraad Bert de Groot: “Als waterschap werken we volop aan schoon en gezond water. Daarom leggen we onder andere natuurvriendelijke oevers en vispassages aan om vissen volop de ruimte te geven. Zo vergroten we het leefgebied van vissen.”

Bijzondere vissoorten

De visdeurbel is in het leven geroepen om migrerende vissen sneller door de Weerdsluis te helpen. Via visdeurbel.nl volg je dit jaar voor het eerst live hoeveel vissoorten de sluis hebben gepasseerd. Vorig jaar belden ruim 10.000 mensen aan. Ze zagen ook bijzondere vissoorten, zoals een meerval en de paling. Je kunt ook dit jaar weer meedoen aan de visdeurbelbingo.

De visdeurbel is een project van de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij zorgen samen voor het beheer van het water in de Utrechtse grachten.